Her kan du læse om besøg imellem Nørre Uttrup Kirke og vores venskabsmenighed i Riga

 

Venskabsmenighed, Katlakalns menighed

Siden 1996 har Hvorup sogn haft en venskabsmenighed i Riga, Letland. Menigheden holder til i Katlakalns kirke – en rundkirke fra 1732 med en karakteristisk kuppel. Under sovjettiden fik den i modsætning til en del andre kirker lov til at blive brugt som kirke. Nok fordi den lå tilpas langt fra centrum af Riga, og også fordi den var næsten usynlig, som den lå inde i en lille skov.

Den lutherske menighed tæller omkring 200 medlemmer, som kommer fra forskellige dele af Riga. Kirken er inde i en stabil vækst de senere år, mens Maris Ziemelis har været præst.

Repræsentanter fra menighederne har siden 1997 været på besøg hos hinanden stort set hvert år. Og det venskab der er vokset frem mellem medlemmer fra henholdsvis Katlakalns og Nørre Uttrup er kun blevet dybere hvert år. I begyndelsen var formålet at de baltiske stater blev tættere knyttet til Vesteuropa ligesom menigheden i Nørre Uttrup også forsøgte at støtte menigheden i Letland økonomisk m.m. Efterhånden er det ikke særlig centralt i vores relation. Det er der imod venskab, fællesskab i troen og inspirationen ved at lære om, hvordan man kan være kristen menighed under andre forhold end dem, vi kender herhjemme fra.


Ny Præstebolig
Igennem alle årene har menigheden kæmpet med at få renoveret deres noget simple og medtagne kirke. Midlerne hertil har de fået via salg af landområder i umiddelbar tilknytning til kirken. Der er også blevet bygget ny præstebolig. Og lige nu arbejder de med et ny byggeri, som skal tjene som en moderne sognegård.


Det nuværende menighedshus
Sidst vi besøgte vore venner var i august 2014, hvor vi var inviteret med til 220 års jubilæum, som blev fejret med spændende arrangementer hele ugen kulminerende med festgudstjenesten lørdag formiddag med en flot reception i det fri bagefter.
Vi håber, at vi næste år kan invitere repræsentanter fra Katlakalns menighed til et besøg her i Nørre Uttrup. Er nogen interesseret i at komme med på et besøg i Riga, så kan vi oplyse, at det er muligt at flyve fra Billund til Riga for ganske små penge. Henvendelse kan ske til Letlandsudvalgets formand Bente Kjær. bentefys@gmail.com

En hilsen fra den afgående formand for Letlandsudvalget

Venskabsmenighed i Katlakalns Kirke i Riga i Letland.

Efter at have beklædt posten som formand for Letlandsudvalget i 17 år er det med vemod at
jeg trækker mig fra dette hverv, men alderen og kræfterne siger mig at det er det bedste.
Det glæder mig dog meget at Bente Kjær har lovet at overtage posten efter mig og jeg tror
bestemt at hun ikke vil fortryde det.
De 17 år der er gået siden Mogens Jensen og jeg for første gang besøgte vore venner har i
rigt mål betydet at mange varme venskaber er opstået i den Menighed vi har fornøjelsen at kende
og det er jo selvfølgelig fordi  vi har mødt hinanden hvert år hhv i Riga og i Nørre Uttrup og det
er heldigvis en del forskellige personer der har nydt venskabet begge veje.
Jeg ved det er af stor betydning at vore venner ved at vi beder for dem og det er en gestus der går begge
veje.
Jeg kan på det varmeste anbefale at besøge Riga, ja Letland i det hele taget, Riga er en skøn by og Landet
byder på mange kulturelle oplevelser.

Margit Kristensen

Venskabsmenighed i 15 år

I 15 år har Hvorup Sogn haft kontakt til en kristen menighed i Riga i Letland. Et land, hvor kristendommen ofte har svære kår, og hvor det kræver meget at vedligeholde rammerne for et kristent trosliv. Her i DK tar vi det for givet, at der en kirke og en præst, mens det i Letland har været, og er, en kamp at fastholde, at der skal være en kirke.  

I de 15 år der er gået, har der hvert år være besøg, enten været fra DK til Letland, eller omvendt. I august 2013 var turen kommet til at fire lettere skulle rejse til DK og besøge Hvorup Sogn i fire dage.

Et udvalg fra Hvorup Sogn havde planlagt et forløb, der skulle vise letterne noget af DK og Hvorup Sogn. Letterne besøgte bl.a. Århus, Ebeltoft, Blokhus og Aalborg. Om søndagen deltog de i en søndag med festgudstjeneste i Nørre Uttrup Kirke og efterfølgende spisning og underholdning arrangeret af FDF og kirken for børn og voksne. Ved gudstjenesten læste Alma Berharda en af bibellæsningerne på lettisk og præsten Oskars holdt en tankevækkende prædiken over dagens tekst om "Den barmhjertige samaritaner," som Mogens oversatte til dansk. Efter gudstjenesten overrakte Aina en gave fra Letland til Hvorup Sogn, en flot glasfigur.

Hvorup Sogn takker Katlakalns menighed for det frugtbare samarbejde igennem alle årene. Og tak til Alma, som er lette, men i løbet af de 15 år som venskabet med Hvorup Sogn har varet, har lært sig et flydende dansk, så hun nu kan begynde på danskstudiet på universitetet i Aalborg - ganske imponerende.

Tusind tak for besøget og mange hilsner til Oskars, Aina, Maija og Liga!