Sogneeftermiddag

Program - efteråret 2018

Et åbent fællesskab i kirken. Kom og lyt til spændende fredrag, vær med i fællessang og nyd kaffe og lækker kage!

Tirsdag den 11. september kl. 14.30:

Lisbeth Solmunde Michelsen: De Magiske Øer Lisbeth var indtil for få år siden præst i Vodskov. Flere husker hendes farverige gudstjenester og hendes fortælleevner. Hun er født på De Magiske Øer, som er Færøerne. Denne eftermiddag bringer hun os på en historisk rejse til øerne med fortælling og sang på færøsk. Tillige fortæller hun om sin vej til Danmark, om Mejlgade og Århus og siden Vodskov. Men mest om de øer, der endnu er hjemstavn.

Tirsdag den 9. oktober kl. 14.30:

Christian Borrisholt Steen: Menneskesyn på spil Christian er medlem af Etisk Råd. Her stilles medlemmerne overfor de svære dilemmaer. Hvad er et værdigt liv? Kan man tvinge gravide misbrugere i behandling? Christian arbejder i Krifas Videnscenter for God Arbejdslyst. Flere vil kende ham fra en fast klumme i Nordjyske Stiftstidende. Ligeså er han med i P4 Nordjyllands Søndagspanelet. Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg.

Tirsdag den 13. november kl. 14.30:

Museumsinspektør Jens-Christian Hansen. Jens-Christian er historiker og sætter fokus på koncentrationslejren Husum-Schwesing. Med udgangspunkt i danske fangers liv fortælles om en umenneskelig hverdag og det svære tvangsarbejde i det fugtige tyske marsklandskab. Tillige belyses de danske fangers rolle i efterkrigstidens retsopgør og erindringspolitik.

Kommende arrangementer

10okt kl. 19:30

Caféaften i Nørre Uttrup Kirke med Nordjysk Pilgrimsforening

Caféaften med Nordjysk Pilgrimsforening: "Mit liv med Hildegard af Bingen" v. …

10okt kl. 19:30