CR-FOTO
CR-FOTO
CR-FOTO
CR-FOTO
CR-FOTO

Nørre Uttrup Kirke

Nørre Uttrup kirke ligger markant og synlig med sit karakteristiske klokketårn, når man kører ad Hjørringvej. Kirken er tegnet af Johannes Exner og opført i 1977. I 2000 blev der bygget en kontorfløj til, så kirkekomplekset der består af kirkerum, to mødesale, konfirmandstue, kordegnekontor, kontor til sognemedhjælper, organist og kirketjener fremtræder som et moderne og funktionelt kirkekompleks. Det karakteristiske tårn knejser som et vartegn over nærområdet.
Allerede i 1936 blev der bygget et menighedshus skrå over for Nørre Uttrup kirke. Men først i 1958 blev menighedshuset indviet til, at der kunne foregå kirkelige handlinger. I 1963 blev der nedsat en kirkebyggeri komite, der arbejdede med opførelsen af en helt ny kirke i området mellem Nørresundby og Hvorup kirke, idet Nørre Uttrup voksede fra at være et landligt område til at blive decideret forstadsområde til Aalborg. Dette resulterede i, den nye kirke stod færdig til indvielse 2. påskedag den 11. april 1977. Allerede i 1974 stod den markante præstebolig klar – også tegnet af Johannes Exner. Boligen er bygget som en firlænget gård med atriumgård i midten. Kirke og præstebolig fremstår som et sammenhængende kirkekompleks.
Begge bygninger fremstår minimalistisk i stil og med en vis råt skær over sig. De rå mure indvendig som udvendig med de brede furer, giver kirken helt særligt indtryk.
Men gå selv på opdagelse i denne smukke kirke via linket. Eller kom selv og deltag i en gudstjeneste. Man bliver slået af den umiddelbare højtidelighed, der hviler over kirken samtidig med at det er yderst praktisk for en moderne menighed.

CR-FOTO

Nørre Uttrup Kirkes orgel

Kirkens arkitekt J. Exner har tegnet pulpituret og orglet. Instrumentets ydre udformning er passet ind i helheden på en meget vellykket måde. Arkitekt, organist Mogens Hybel og orgelbygger har her i samarbejde nået frem til et resultat, hvor alle hensyn skulle være tilgodeset, et smukt ydre, et godt musikinstrument, og naturligvis funktionsdygtighed i musikalsk praksis. Det er nok værd at gøre opmærksom på, at orglet altså ikke er noget typeorgel, men et individuelt instrument, det eneste i verden, der ser netop sådan ud.

Orglet er bygget af firmaet Bruno Christensen og Sønner, Terkelsbøl. Det blev opstillet i kirken i marts-april 1977 og var spilleklart til kirkens indvielsesdag.

Orglet er af middelstørrelse, det har 24 stemmer fordelt på to manualer og pedal, det giver ialt 1708 piber. Alle piber, også rørstemmerne, er fremstillet på orgelbyggeriets egne værksteder. Orglet er færdigintoneret i kirken og tilpasset rummets akustik. Instrumentets vægt er ca. fire tons.

Der er fem rørstemmer i orglet. Trompet 8` i hovedværket er anbragt efter spansk mønster med piberne vandret ud i rummet. En byggeskik, der stammer fra 1720`erne. Piberne i hovedværkets facade er Principal 8`.

Orgelet er opbygget i to selvstændige huse, fremstillet af knastfrit fyrretræ af første sortering. Det forreste hus rummer hovedværk, svelleværk og spillebord, det bageste hus pedalet og blæseanlæget. Manualklaviaturerne er belagt med ægte elfenben på undertangenterne og med ibenholt på overtangenterne.

Orglet er bygget med sløjfevindlader, mekanisk traktur og elektrisk registratur. Der er tre registraturer, et hjælpemiddel som var meget moderne da orglet blev bygget.