Hvorup Kirke

Hvorup Kirke ligger højt på et bakkedrag, der går fra Skansen i Nørresundby over Lindholm Høje til Hvorup. Kirken ligger på det nordøstlige hjørne af det høje område og kan ses viden om. Hvornår der blev bygget kirke på dette sted, har vi ingen sikker formodning om, men det er ikke usandsynligt, at der blev anlagt gravplads der omkring år 1000, idet vikingerne på dette tidspunkt flyttede væk fra Lindholm Høje og bosatte sig i Hvorup by. Kristendommen var da kommet til egnen. 

Det er sandsynligt, at der først har været bygget en trækirke på stedet. Den første kirke bygget af sten skete ca. år 1200. Den er senere ombygget, og mange af de gamle sten er genbrugt. Kirkens tårn er ret kraftigt og stort i forhold til det mere beskedne kirkeskib. Kirkens gamle klokke fra 1200 tallet hænger i tårnets søndre glughul, ,men fungerer ikke i dag. Den blev erstattet af en større i 1907. Kirkens inventar stammer fra 1600-1700 tallet og er meget velholdt. Kirken har et orgel fra 1986, og det er på 10 stemmer. I kirken er der ca. 80 siddepladser.