søndag29nov2020

Familievenlig gudstjeneste i Nørre Uttrup v. Jan Pahus Nissen. FDF-julemarked

søndag29nov2020 kl. 10:00 - 13:30

Familievenlig gudstjeneste. Derefter FDF - julemarked - foregår i Nørre Uttrup Kirke